Les

Arbeidsgivers styringrett, omstilling, permitering og nedbemanning i privat sektor

Arbeidsgivers styringrett, omstilling, permitering og nedbemanning i privat sektor

20-45321
mandag 09.november 2020 kl 11.00
tirsdag 10.november 2020 kl 15.00
Quality Hotel Olavsgaard, SKJETTEN
Sentralt arrangert
Påmeldingsfrist: 07.09.2020
Organisasjonsfaglig kurs i arbeidsgivers styringsrett, omstilling, permittering og nedbemanning.

Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i Parat i privat sektor som har gjennomført grunnopplæringen eller har tilsvarende kompetanse.

Kursinnhold:

Kurset gir oversikt over arbeidsgivers bestemmelsesrett og adgang til å foreta endringer i den ansattes arbeidsforhold, herunder arbeidsgivers anledning til å endre de ansattes arbeidssted og –oppgaver. I tillegg gjennomgås omstillings og nedbemanningsprosesser, samt tillitsvalgtes rolle i disse.

Kurset gjennomføres med en blanding av undervisning med forventning om aktiv deltakelse og oppgaveløsning. Det gis oppgave forutfor kurset slik at deltakerne møter forberedt.

Forkunnskaper:
Det forutsettes at deltakerne har gjennomført grunnopplæringen i Parat eller har tilsvarende kompetanse, og derved har forkunnskaper om temaene som behandles.
Skriv gjerne i påmeldingskjemaet hvis det er problemstillinger som er av spesiell interesse for deg.

Foreleser er fra Parat.
kursansvarlig er Hege Thorud
Har du spørsmål om kurset kan du sende en mail til kurs@parat.com.

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reise og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v sendes med bekreftelsen på opptak til kurset.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?