Les

Den digitale Arendalsuka - Norsk beredskap - er vi forberedt på det som kan komme?

Den digitale Arendalsuka - Norsk beredskap - er vi forberedt på det som kan komme?

20-307
tirsdag 18.august 2020 kl 11.00
tirsdag 18.august 2020 kl 13.00
Nettbasert, OSLO
Sentralt arrangert
Hvor beredt er vi egentlig for det som kan komme, og er vi i stand til å ta vare på landet når krisen treffer? Hvordan jobber politi og forsvar med beredskap i dag, og hva kan vi lære av de siste seks månedene? Paneldeltakerne vil sammen forsøke å svare på de mange spørsmålene som har dukket opp rundt forsvar- og politiberedskap i landet under koronapandemien.

Med oss i panelet har vi:

- Rune Jacobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

- Tone Vanger, beredskapsdirektør

- Odin Johansen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

- Johan Hovde, leder for Parat Forsvar

- Marit Ellingsen, leder for Norges Politilederlag

Det er ikke nødvendig med påmelding til dette nettmøtet.

Du kan se nettmøte her:
https://www.facebook.com/events/297521608339815/.

eller på Parat 24:
https://www.parat.com/parat24/norsk-beredskap-er-vi-forberedt-pa-det-som-kan-komme--2137-477087

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?