Som tillitsvalgt får du:
Muligheter: for læring og utvikling; både personlig og faglig. Du får verdifull kompetanse.
Utfordringer: det blir merarbeid, det påvirker arbeidssituasjonen din og du kan få vanskelige saker. Men det er utviklende!

Som tillitsvalgt får:

DU en alternativ karrierevei
DU lærer om mangfoldet i din bedrift
DU påvirker utviklingen på din arbeidsplass
DU får innflytelse i bedriften
DU hever din kompetanse gjennom Parats utviklingsprogram
DU får delta på konferanser og temadager 
DU bygger nettverk og skaper relasjoner
DU får sosial hygge og utvider din horisont
DU får støtte av et profesjonelt sekretariat