Marianne Hårtveit

Marianne Hårtveit jobber som rådgiver i regionavdelingen, med kontor i Kristiansand.
Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:

• bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.
• saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder
• utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter
• kurs og opplæring av tillitsvalgte
• administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet
Marianne er hovedtillitsvalgt for de ansatte og sitter i hovedstyret til Parat. I tillegg arbeider hun med flaggsaken til Parat, og holder foredrag for medlemmer i emner som arbeidsglede, ledelse på norsk, og tillitsvalgtrollen.

Marianne har tatt master management på BI, med fag som HRM, arbeidsrett, samspill og ledelse, og har vært ansatt i Parat (ulike YS forbund) siden 1999.

Rådgiver

marianne.haartveit@parat.com

97167293

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS