Ketil Mæland-Johansen

Ketil Mæland-Johansen er ansatt som advokat i Parat og har kontor på Parats regionkontor i Bergen.

Ketil jobber med generell juridisk bistand innenfor individuell arbeidsrett og generell rådgivning innenfor kollektiv arbeidsrett, til våre medlemmer og tillitsvalgte i alle sektorer.

Ketil er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo, fikk advokatbevilling i 2007 og har tidligere jobbet for Utenriksdepartementet, Aetat og Trygdeetaten.

Ketil begynte å jobbe i Parat i februar 2002 (den gang Flerfaglig Fellesorganisasjon/ 2fo).

Advokat MNA

ketil.maeland-johansen@parat.com

98255809

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS