Bjørn Are Sæther

Bjørn Are Sæther jobber som rådgiver i region øst med kontor i Oslo og er nestleder i regionavdelingen.Rådgiver i regionavdelingen har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:

• bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.
• saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder
• utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter
• kurs og opplæring av tillitsvalgte
• administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet

Bjørn Are jobber har forhandleransvar for flere tariffavtaler i offentlig sektor. Dette er KS, KA, Oslo kommune og Samfunnsbedriftene. Han jobber også med utvikling av kurs for tillitsvalgte, og med Parats utdanningsstipend.

Bjørn Are er utdannet samfunnsviter og har bakgrunn som hovedtillitsvalgt i kommunal sektor. Har vært ansatt i 2fo fra 2001-2004, og Parat 2005 – d.d.

forhandler

bjorn.are.sether@parat.com

95977054

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS