Arve Sigmundstad

Arve har ansvar for strategisk utvikling, koordinering og tilrettelegging for det samlede samfunns- og myndighetskontaktarbeidet i Parat. I tillegg har han ansvar for å rådgi politisk ledelse og andre sentrale tillitsvalgte i deres strategiske arbeid med å påvirke politiske myndigheter.

Arve ble første gang ansatt i 2fo, en av forløperne til Parat, i 2001. Da Parat ble etablert var han ansvarlig for Parats utviklingsprogram for tillitsvalgte. Etter 7 år som generalsekretær hos Ergoterapeutene i Unio, kom Arve tilbake til Farmasiforbundet og Parat i 2012.

Fagsjef samfunns- og myndighetskontakt

arve.sigmundstad@parat.com

97772029

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS