Anita T. Rosmæl

Anita Rosmæl jobber som rådgiver i regionavdelingen, med kontor i Trondheim, med Møre og Romsdal og Trøndelag som distrikt. Rådgiveren har et variert arbeids- og ansvarsområde innenfor bla følgende områder:

• bistand og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer i tariffspørsmål/forhandlinger, nedbemanning mv.
• saksbehandling innen ulike arbeidslivsrelaterte områder
• utadrettet virksomhet, herunder informasjonsarbeid, deltakelse i medlemsmøter og verveaktiviteter
• kurs og opplæring av tillitsvalgte
• administrative oppgaver knyttet til arbeids- og ansvarsområdet

Anita jobber spesielt med saksbehandling og kursing av tillitsvalgte. Hun er i statsteamet i Parat og deltar på rådgiverforum i YS stat. Hun er også med i IA rådet i Trøndelag og prosjektet Vi inkluderer i Trøndelag fylkeskommune.
Anita er ressursperson for regionutvalget (RU) i region midt.

Anita er utdannet ergoterapeut ved NTNU, har også videreutdanning i psykisk helsearbeid, motiverende intervju og konflikthåndtering. Hun holder for tiden på med en master i organisasjon og ledelse ved NTNU.
Hun har bakgrunn som hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt ved St. Olavs Hospital i Trondheim og styrearbeid i Norsk ergoterapeutforbund.
Anita har vært ansatt i Parat siden mai 2017.

Rådgiver

anita.rosmal@parat.com

93615942

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS