I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen pr. 01.01.2016, forhandlingene i 2014 og B-rundskriv 5/2015 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet omhandler temaer fra Hovedavtalen der partene sentralt har en omforent forståelse.