Hva er egentlig lønn?

Lønn er betaling for utført arbeid, og avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Er du nysgjerrig på om du har riktig lønn? på Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine hjemmesider kan du sammenligne lønnen din med over 400 ulike yrker, klikk her for å sjekke.

Brutto- og nettolønn

Bruttolønn er lønn før skatt og diverse andre kostnader. Nettolønn er lønn etter skatt, og er det samme som du før utbetalt på konto.

Fastlønn og timebasert lønn

Fastlønn innebærer at du får en fast månedslønn eller årslønn, mens timebasert lønn betyr at du får lønn ut ifra hvor mange timer du jobber. Timebasert lønn gjelder ofte for deltidsansatte med varierende arbeidstid og arbeidsmengde, mens fastlønn ofte gjelder de som er ansatt heltid eller i en viss stillingsprosent.

Minstelønn

Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense. I Norge har vi ikke en fastsatt minstelønn, men det er innført minstelønn i enkelte tariffavtaler for å hindre sosial dumping.

Reallønn

Reallønn er den mengden varer og tjenester du kan kjøpe for lønnen din. Reallønn er det samme som kjøpekraft.

Reallønnsvekst

Reallønnsveksten kan være både positiv og negativ. Positiv reallønnsvekst innebærer at lønnen din øker i takt med eller mer enn prisene på varer og tjenester. En negativ reallønnsvekst betyr at prisen på varer og tjenester har vokst mer enn lønnen din slik at du står igjen med en svekket kjøpekraft.

Årslønnsvekst

Angir endringen i årslønn fra et år til det neste.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS