Større skrift: A A A

Mellomoppgjøret 2019 - hva kan du forvente?

Det går godt i norsk økonomi, og både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden kommer det signaler om reallønnsvekst i 2019. Mandag overleveres kravene partene i privat sektor kravene for årets mellomoppgjør – men hva kan du forvente deg?
11.03.2019

Oppfordrer til å delta 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år den 8. mars, nå vil Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg ha Parats medlemmer og tillitsvalgte på banen.
07.03.2019

Legemiddelverket sier nei til legemiddelreklame

Apotekforeningen og Farmasiforbundet mener apotekteknikere bør få tilgang på
reklame for reseptpliktige legemidler. Legemiddelverket sier nei til apotekteknikere, men ja til optikere, tannpleiere, radiografer og kliniske ernæringsfysiologer.
 
06.03.2019