Stillingen som forbundsadvokat innebærer at Per Jostein Ekre blant annet skal fungere som faglig og administrativ rådgiver overfor Parats politiske og administrative ledelse i organisasjonsrettlige spørsmål, kvalitetssikre alle ansettelsesavtaler og kommersielle kontrakter Parat skal inngå, samt være rådgiver i faglige spørsmål for redaktørene i Parats medlemsblad og webmagasin, representere Parat i faglige arbeidsgrupper i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og andre organisasjoner (for eksempel blant annet i EU/EØS/ILO-relaterte spørsmål)

Er også leder for serviceavdelingen i Parat. Last ned kontaktdata: vCard
PerJostein