Les

Kompliserte forhandlinger i staten

Sektorstyret i YS stat, med leder Pål N. Arnesen midt i bildet. Foto: Arve Sigmundstad
23. april starter forhandlingene for statlig sektor. I et mellomoppgjør forhandler man vanligvis om kroner og øre, men i statlig sektor bidrar ny pensjonsordning til økt spenning og flere kompliserte spørsmål.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 11.04.2019 8:30 redigert 11.04.2019 8:45

Partene har enda ikke lagt frem sine endelige krav for oppgjøret i statlig sektor. Det vil først skje ved forhandlingsstart 23. april, klokken 10:00.

Da YS presenterte sitt inntektspolitiske dokument for årets mellomoppgjør sa leder i YS, Erik Kollerud, at YS krever en betydelig reallønnsvekst for sine medlemmer.

Kollerud fikk støtte fra leder i YS stat, Pål N. Arnesen som sa at frontfaget må ansees som en norm for offentlig sektor, ikke et tak.
– Betydelig reallønnsvekst for statlig sektor innebærer slik YS stat ser det, at staten må gå bort fra sitt millimeteranslag om lønnsveksten i statlig sektor, og erkjenne frontfaget som en norm og ikke et tak, sa Arnesen på YS sin inntektspolitiske konferanse i slutten av februar.

Les også: Krever betydelig reallønnsvekst

Selv om forhandlingene i et mellomoppgjør tradisjonelt handler om kroner og øre, bidrar avtalen om ny offentlig tjenestepensjon til å komplisere årets forhandlinger. Onsdag la regjeringen frem sitt lovforslag for en ny tjenestepensjon, ordningen planlegges innført fra 01.01.2020.

Les også: Nytt lovforslag om offentlig tjenestepensjon

I tillegg til å forhandle om kroner og øre, skal partene også forhandle om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Pensjonen for statlig sektor vil i fremtiden ikke være basert på sluttlønn, men følge prinsippene fra Folketrygden. Overgangen fra sluttlønnsprinsippet, til en påslagsmodell, betyr at en viss prosentsats av lønnen legges til hver enkelt arbeidstakers pensjonsbeholdning.

I dagens tariffavtale for statlig sektor ligger det beløpsbegrensninger for pensjonsopptjening av variable tillegg. I kommunal sektor har man ikke slike begrensninger, og det ventes at partene vil kreve en tilsvarende harmonisering også for statlig sektor.

LO Stat og NTL mener at regjeringens lovforslag ikke holder seg til den avtalen som ble inngått for et år siden.
– Vi ser allerede nå at regjeringen på noen områder foreslår innstramminger i pensjonen som det ikke er grunnlag for i den avtalen som ble inngått i mars i fjor, sier pensjonsekspert og sekretær Dag Westhrin i LO Stat til FriFagbevegelse.

Les også: Enighet om ny offentlig tjenestepensjon
Les også: Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon

Leder av YS stat, Pål N. Arnesen, sier YS selvsagt mener at all lønn, bortsett fra overtid, bør inngå i grunnlaget for beregning av pensjon.

Arnesen sier resultatet fra privat sektor på 3,2 prosent vil legge føringer også på oppgjøret i statlig sektor.
– Samtidig er ikke arbeidet i statistikk- og beregningsutvalget i Staten er helt ferdig. Derfor kan jeg ikke komme med noen kommentarer knyttet til tallene. Det får vi ta når vi har overlevert åpningskravet vårt den 23. april og rapporten fra utvalget foreligger, sier han.

Arnesen er forberedt på et krevende oppgjør, og sier at i ett hvert tariffoppgjør så dukker det opp noe uventet. Det forventer han vil kunne skje også dette året.
– Økonomien er alltid krevende, det faktum at vi har to tariffavtaler i staten kompliserer det hele og så har vi det ekstra krevende punktet om pensjonsgrunnlaget, sier han.

Arnesen sier målet selvsagt er å komme i havn gjennom forhandlingene og helst innen fristen natt til 1. mai.
– Men vi vet jo hvor Riksmekleren holder til, sier han.  

Dato for en eventuell mekling i statlig sektor vil ikke bli fastsatt før etter et eventuelt brudd.

Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten