Les

Nytt lovforslag om offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), under Paratkonferansen 2019. Foto: Arve Sigmundstad
Onsdag legger regjeringen i statsråd frem nytt forslag til pensjon i offentlig sektor. – Den siste store brikken i pensjonsreformen faller nå på plass, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
Av Arve Sigmundstad 10.04.2019 11:07

Det var i mars 2018 partene i arbeidslivet, sammen med staten, ble enig om en ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Onsdag legger regjeringen frem et nytt lovforslag til godkjenning av Kongen i statsråd.

Les også: Enighet om ny offentlig tjenestepensjon
Les også: Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon

Dagbladet melder at forslaget som nå legges frem følger opp avtalen om offentlig tjenestepensjon som regjeringen inngikk med organisasjonene i mars i fjor.
– Avtalen er sterkt ønsket av offentlig ansatte og deres organisasjoner, men også av staten som arbeidsgiver. Endelig får også de offentlig ansatte nyte godt av fordelene med pensjonsreformen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til avisen.

Hovedprinsippene fra pensjonsreformen fra 2009, innføres nå også for offentlig sektor. Det er likevel flere elementer som gjenstår. Lovforslaget som legges frem onsdag, inneholder ikke forslag om ny AFP ordning for offentlig sektor.

Partene venter på forhandlingene om APF i privat sektor, hvor det fremdeles gjenstår en rekke uavklarte spørsmål.  
– Men vi legger til grunn at ny AFP skal utformes etter mønster av ordningen som kommer i privat sektor, sier Hauglie til avisen.

Det er heller ikke avklart hvordan uførhet vil påvirke offentlig tjenestepensjon, eller hvordan offentlig tjenestepensjon skal tilpasses yrker med særaldersgrenser.

Ekstern lenke: Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

 

Våre medlemsblader
Video

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

Kjære Parat-medlem!

Parat i krisemøte om luftfarten

Hovedoppgjøret 2020 er i gang

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo