Les

YS-Stat i startgropa

Fra styremøtet i YS-Stat. Foto: Arve Sigmundstad
Tirsdag var styret i YS-Stat samlet for å gjennomgå tallmaterialet, før forbundene i YS-stat møtes til årets tariffkonferanse for en gjennomgang av kravene de ulike forbundene i YS-stat har til årets mellomoppgjør.
Av Arve Sigmundstad 12.03.2019 13:40

Leder i YS-stat, Pål N. Arnesen, sier kravene ikke skal overleveres arbeidsgivermotparten før 23. april.
­– Nå jobber vi med det grunnleggende tallmaterialet, før vi skal ha en gjennomgang av alle forbundenes krav inn mot årets mellomoppgjør, sier han.

Arnesen har tidligere vært tydelig på at han forventer en ramme i staten på over tre prosent.
– De siste tallene og prognosene for prisvekst, viser med all tydelighet at vi må over tre prosent. Dette har så absolutt bidratt til å styrke vårt krav, sier han.

Les også: Nye inflasjonstall kan øke tariffkravene

Arnesen sier han er glad for at YS har vært så tydelige i sitt inntektspolitiske dokument, hvor YS krever en betydelig reallønnsvekst.
– Det gir oss styrke å vite at vi har YS i ryggen på denne måten, når vi nå sluttfører arbeidet med kravene og forbereder forhandlingene, sier han.  

Våre medlemsblader
Video

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com