Les

Nye inflasjonstall kan øke tariffkravene

Leder for TBU, Ådne Cappelen. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD.
Det er forventninger om reallønnsvekst med utgangspunkt i en beregnet prisvekst på 2,3 prosent. Mandag presenterte SSB nye tall for prisvekst og tirsdag møtes TBU (Teknisk beregningsutvalg). Resultatet vil sannsynligvis føre til økte lønnskrav.
 
Av Trygve Bergsland 12.03.2019 9:09
Statistisk sentralbyrå (SSB) økte mandag sine prognoser for kjerneinflasjon fra 2,1 til 2,6 prosent for 2019. Tallene viste også at konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,8 prosent fra januar til februar.

NHO venter på nye tall fra TBU
Fagdirektør for samfunnsøkonomi i NHO, Torill Lødemel, sier de nye tallene for kjerneinflasjon som ble presentert av Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag, kan påvirke lønnsforhandlingene.
– Partene møtes i TBU (Teknisk beregningsutvalg) tirsdag morgen der disse nye tallene som indikerer økt inflasjon for 2019 vil bli diskutert. Kommer TBU frem til at forutsetningene er endret, vil partene måtte ta dette med seg inn i de videre forhandlingene, sier Lødemel til Parat24.

Leder for TBU, Ådne Cappelen, sier disse nye beregningene sannsynligvis vil føre til at TBU endrer sine tall i løpet av dagen.
– I våre tall har vi beregnet inflasjonen for 2019 til 2,3 prosent (ikke 2,1 som SSB opprinnelig hadde lagt til grunn) og vi vil nok øke inflasjonsberegningen til 2,4 prosent etter dagens møte, men endelig svar kommer i en pressemelding når møtet er slutt, sier Cappelen til Parat24.

Einan advarer TBU mot å legge inflasjonsmålet for lavt 
Leder for TBU sier økning og mer stabil oljepris er en viktig årsak til ny inflasjonsberegning.
– Valuta og strøm er omtrent som vi har beregnet. Økningen i inflasjonsberegningene vil med stor sannsynlighet føre til at Norges bank hever renten når de møtes om kort tid, noe som også vil styrke norske kroner. Dette vil igjen motvirke noe av den beregnede økningen i kjerneinflasjon fra SSB og jeg tror derfor TBU vil øke sine beregninger fra 2,3 til 2,4 prosent, sier Cappelen.

Forhandlingsleder for YS i privat sektor, Vegard Einan, sier tallene vil føre til økte lønnskrav og en diskusjon om prognosene til TBU bør økes ytterligere.
– TBU bommet kraftig på inflasjonstallene i fjorårets oppgjør. Skal TBU opprettholde tilliten blant arbeidstakerne kan de ikke over tid ligge for lavt og bomme på inflasjonstallene. Dette er tall som er grunnleggende viktige for lønnsforhandlingene og for hva vi ender på i lønn for 2019, sier Einan.
 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo