Les

Utvalgsarbeid nærmer seg slutten

Konstituert nestleder i Parat, Anneli Nyberg. Arkivfoto
Det var i oktober 2018 regjeringen satte ned et offentlig utvalg for å utrede fremtiden for norsk luftfart. Arbeidet nærmer seg sluttfasen, og utvalget vil i starten av desember legge frem en egen NOU.
Av Arve Sigmundstad 31.10.2019 14:08

Luftfartsbransjen er i endring, og rammebetingelsene for bransjen påvirkes både av økt globalisering, deregulering og nye forretningsmodeller. Samtidig stiller en stadig mer miljøbevisst befolkning helt andre krav.

Utvalget som har arbeidet i et år, ble blant annet om å vurdere hvordan de utviklingstrekkene vi ser rundt oss kan forenes med en omstilling mot lavutslippssamfunnet. Samtidig ble utvalget også bedt om å vurdere hvordan utviklingstrekkene kan forenes med fortsatt gode arbeidsforhold og høy sikkerhet.

Parat har vært representert i utvalget ved konstituert nestleder Anneli Nyberg. Samtidig har representanter fra Parat luftfart bidratt med innspill til arbeidet gjennom egne innspillsmøter.

Les også:
Offentlig utvalg for norsk luftfart oppnevnt
Les også:
Luftfarten i endring

Nyberg sier til Parat24 at arbeidet nå går over i sluttfasen.
– Vi har hatt en rekke interessante diskusjoner i utvalget siste året, og det skal bli interessant å se hvordan NOUen følges opp etter at den er lagt frem. Utover det, vil det ikke være riktig av meg å kommentere ytterligere på det arbeidet som er gjort, før NOUen overleveres Statsråden, sier hun.

Ekstern lenke: Mandat for utvalget om norsk luftfart

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (FrP) sier i en kommentar til Parat24 at luftfarten spiller en viktig rolle for både folk og næringsliv i et langstrakt land som Norge.
– 
Vi ser fram til å motta rapporten om fremtidens luftfart. Etter at Samferdselsdepartementet har gått gjennom utredningen, vil vi vurdere opplegg og fremdriftsplan for hvordan den skal følges opp, sier han.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo