Les

Offentlig utvalg for norsk luftfart oppnevnt

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Et offentlig utvalg som skal vurdere hvilke konsekvenser globalisering innenfor luftfarten har for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø. Utvalget skal også vurdere tiltak som kan gi større konkurranse innenfor kortbanenettet. Anneli Nyberg, leder av Parat Kabinforbund, er et av medlemmene i utvalget.
Av Arve Sigmundstad 09.10.2018 9:56

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag, og blir ledet av Sverre Quale fra Trondheim. Quale har erfaring som direktør i Avinor, leder for Statens havarikommisjon for transport og konsernsjef for Avinor. I dag arbeider han som prosjektdirektør ved NTNU.

Utvalget er bredt sammensatt, med medlemmer både fra uavhengige fagmiljøer og fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier regjeringen er opptatt av å sikre god mobilitet for folk og næringsliv.
– For store deler av næringslivet er eit godt flytransporttilbod avgjerande for fortsatt drift, og for mange menneske er det avgjerande for at dei skal kunne bu der dei ønskjer. Med dette utvalet vil vi få eit godt kunnskapsgrunnlag for framtidig politikkutforming på luftfartsområdet, sier han.

Utvalget skal levere sin rapport til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2019.

Utvalget har disse medlemmene:

Direktør Sverre Quale, Trondheim (leder for utvalget)
Professor Svein Bråthen, Molde
Forbundsleder LO Yngve Carlsen, Ski
Seniorforsker Merethe Dotterud Leiren, Oslo
Direktør NHO Luftfart Torbjørn Lothe, Nesodden
Leder Parat Kabinforbund Anneli Nyberg, Stjørdal
Spesialrådgiver NHO Luftfart Camilla Rise, Drøbak
Strategidirektør Margrethe Snekkerbakken, Oslo
Professor Frode Steen, Bergen
Leder for prosjekt og strategiske prosesser Jan Petter Steinland, Bodø

Les også: Mandat for utvalget om norsk luftfart

 

 

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo