Les

Statsoppgjøret: Innspurt i meklingen

Partene i statsoppgjøret har bare noen timer på seg til å komme til enighet før meklingsfristen utgår ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige blir det streik fra arbeidstidens start fredag morgen.
Av Helene Husebø Publisert dato 23.05.2019 18:10 redigert 09.10.2019 15:30

Nestleder i Parat og YS Stat, Unn Kristin Olsen, sier målsettingen er å bli enig med arbeidsgiver og unngå konflikt.

Vi i Parat har ingen intensjon om å holde på lengst mulig, men bruke nødvendig tid, sa hun til Parat24 før meklingen startet onsdag.

Ved en eventuell streik vil YS Stat i første omgang ta ut 250 Parat-medlemmer i departementene og på OsloMet. Dette betyr at eksamensavviklingen kan stå i fare ved universitetet.

I første fase av en eventuell streik ønsker vi å ramme tredjepart minst mulig, men det er klart en eventuell streik ved Oslo Met vil kunne få konsekvenser også for studentene, har Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, tidligere uttalt til Parat24.

Les også: Forbereder mulig streik i staten

Den største utfordringen i meklingen er krav om AFP og pensjonstillegg.

I tariffavtalen for staten gir ikke variable tillegg utover kr 66 000 noen pensjonsopptjening – mens kommunal sektor ikke har en slik begrensning. 
– Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning. All inntekt skal være pensjonsgivende, uttalte Arnesen før lønnsoppgjøret.

Les også: Tydelige krav om lønn og pensjon i staten

Ved en eventuell streik blir det ytterlige streikeuttak 27. og 28. mai. Dersom dette blir tilfellet vil følgende grupper bli tatt ut i streik fra Parat:

27. mai:
* Vest politidistrikt, Bergen

28. mai:
* Statens Vegvesen trafikkstasjon Kongsvinger
* SSB Kongsvinger
* NAV Kongsvinger
* NAV arbeid og ytelser Hamar, avdeling Kongsvinger
* Glåmdal Tingrett
* Politihøgskolen Kongsvinger 

Våre medlemsblader
Video

Følg YS inntektspolitiske konferanse

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo