Les

Tydelige krav om lønn og pensjon i staten

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen i midten. T.v Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder for Unio og t.h. Jens Jahren, leder i BFO. Foto: Vetle Daler
Organisasjonene møter til årets lønnsoppgjør i staten med tydelige krav både når det gjelder lønn og pensjon.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 23.04.2019 12:40 redigert 23.04.2019 13:21

Klokka 12 tirsdag la de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne fram sine posisjoner foran oppgjøret. Kravene vil bli spisset og konkretisert utover i uka. Fristen for å komme til enighet er midnatt 30. april.

Betydelig reallønnsvekst
Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, sier det er en forventning om en
betydelig reallønnsvekst for de statsansatte, og at all lønn må være pensjonsgivende.
Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og forventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier han.

Staten kommer ut med en mindrelønnsutvikling i forhold til lønnsveksten i Norge i fjor, og YS Stat krever at dette blir kompensert i år. 

Pensjon
Det skal også forhandles om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget, først og fremst for den nye offentlige pensjonsordningen som trer i kraft 1.1.2020.

Arnesen sier at i tariffavtalen for staten gir ikke variable tillegg utover kr 66 000,- noen pensjonsopptjening – mens kommunal sektor ikke har en slik begrensning.
Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning. All inntekt skal være pensjonsgivende, sier han.

 YS Stat krever også bedre statistikk for lønn og lønnsutvikling i staten.
Slik det er i dag er ikke statistikk- og datagrunnlaget i staten godt nok, og dette gjør også arbeidet med å innføre et nytt og modernisert lønnssystem i staten umulig, sier Arnesen.

Får støtte fra LO...
LO Stat krever reallønnsvekst til alle og en rettferdig fordeling av lønnsmidlene. LO Stat krever også at all lønn skal være pensjonsgivende.
– Vi har sett at mange av våre medlemmer faktisk har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Dette kan ikke fortsette. Staten har ansvaret for at vi har kommet i denne situasjonen. Ved årets mellomoppgjør må rettferdig fordeling av lønna være hovedambisjonen, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Organisasjonene er samstemt i kravet om at all lønn, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende.
– Det er egentlig et veldig enkelt prinsipp, slik jeg ser det: Det du får i lønn skal også være pensjonsgivende. Slik er det ikke i dag, og da må staten fikse det, sier Aas.

...og fra Unio
Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Også hun krever reallønnsøkning for statsansatte.
– Det er rimelig å forvente reell vekst i lønningene nå, for arbeidstakersiden har i flere år vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet i tariffoppgjørene. I fjor ble prisstigningen høyere enn prognosene og over tid har statsansatte hatt en negativ reallønnsutvikling. Det er viktig å få snudd. Nå er økonomien er god. Da er det naturlig å forvente reallønnsøkning, sier hun.

Lind peker på at det er viktig å få ryddet opp i pensjonsspørsmålet.
– Det er pussig at det fortsatt er forskjell på hva som er pensjonsgivende inntekt innenfor offentlig sektor, sier hun.

Frist 30. april
Også LO, YS, Unio og Akademikerne er en del av forhandlingene. Fristen er 30. april ved midnatt, og partene forventer at det blir harde tak. Kommer ikke partene til enighet, kan det bli streik i slutten av mai.

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten