Les

Forbereder mulig streik i staten

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen. Foto: Arve Sigmundstad

Når partene i statsoppgjøret møtes hos meklingsmannen over helgen, ligger det sentrale spørsmål om pensjon og AFP i potten. – Unødvendig mekling, kravene burde være enkle å innfri, sier nestleder i Parat som håper å unngå bruk av streikevåpenet.

Av Arve Sigmundstad 15.05.2019 13:29

Forbundene i YS stat jobber nå med å forberede en mulig streik i staten. Kommer ikke partene i meklingen til enighet innen midnatt 23. mai, vil en streik i staten bli iverksatt fra morgenen 24. mai.

Les også: Brudd i statsoppgjøret

Nestleder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier til Parat24 at hun oppfatter dette som en unødvendig mekling.
– Kravene våre burde vært enkle å innfri, det valgte arbeidsgiver å ikke gjøre. Derfor er vi nå i mekling, sier hun.

Olsen sier Parat er innstilt på å komme til enighet med arbeidsgiver, men hun har ingen planer om å fire på kravene om pensjon og AFP.
– Dette er krav som er helt sentrale for oss, og hvor det burde være enkelt for arbeidsgiver å innfri kravene våre, sier hun.

Les også: Tydelige krav om lønn og pensjon i staten

Villig til å bruke streikevåpenet
Olsen sier at selv om hun alltid håper å unngå en konflikt, er hun villig til å bruke streikevåpenet for å få gjennomslag for det hun oppfatter som legitime og rettferdige krav knyttet til pensjon og AFP.
– Vi gikk inn i mellomoppgjøret med krav en betydelig reallønnsvekst, og tydelige krav knyttet til AFP og pensjon. Det forventer jeg at arbeidsgiver har merket seg, sier hun.

Olsen sier at konfliktutvalget har arbeidet hardt, slik at organisasjonene er klar for å iverksette en streik fra morgenen fredag 24. mai, om det skulle bli nødvendig.

Les også: Pensjonskrav kan skape trøbbel i statsoppgjøret

Da bruddet i forhandlingene med staten var et faktum sa Olsen til Parat24
– Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt ikke blitt imøtekommet av staten, sier Parats forhandlingsleder Unn Kristin Olsen.

Torsdag 16. mai sender YS stat inn navnelister til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Da vil det også bli offentliggjort hvilke virksomheter og hvilke ansatte som vil omfattes av den første fasen av en eventuell streik i staten.

Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo