Les

Saker om menneskehandel henlegges

Både regjeringen og Riksadvokaten har slått fast at bekjempelse av menneskehandel er en nasjonal prioritet. Men politiet henlegger nesten alle anmeldelser. De kabinansatte i Parat vil nå bidra til å avdekke flere saker.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 07.12.2018 13:40 redigert 07.12.2018 13:55

Budskapet i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel er krystallklart. Norge skal ikke ha slaver. Denne kyniske formen for kriminalitet skal avdekkes, etterforskes og straffes, slo regjeringen fast i 2016. Men i praksis er det svært få som blir straffet, skriver NRK.

I 2017 fullførte politiet etterforskningen av 44 anmeldelser av menneskehandel, og besluttet om sakene skulle henlegges eller om noen skulle tiltaltes.

En gjennomgang fra NRK viser at 43 av sakene ble henlagt. Kun én anmeldelse førte til rettssak.

– Sakene er krevende å etterforske, etterforskningen strekker seg ofte over lang tid, og resulterer ofte i henleggelse grunnet bevissituasjonen, sier seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet til NRK.

De vanligste årsakene til henleggelse er på grunn av bevisets stilling, mangel på bevis, eller mangel på opplysninger om gjerningsmann.

Sissel Vian, nestleder i Parat Kabinforbund og en av initiativtakerne prosjektet hvor ansatte i norsk luftfart ser på hva de kan bidra med for å avdekke og bekjempe menneskehandel sier tallene viser at dette er et problem også i Norge.

– Desto viktigere er nå arbeidet vi har igangsatt. Som kabinpersonale og ansatte i luftfarten vil vi kunne bidra til å avdekke slike forhold, og kanskje også bidra til å få varslet om noen av bakmennene som står bak disse helt umenneskelige forholdene/handlingene, sier hun.

Les også: Felles front mot menneskehandel

Hun sier de ansatte i luftfarten vil kunne varsle relevante myndigheter når vi ser situasjoner hvor det kan mistenkes at noen er ofre for menneskehandel eller traficking.

– Det er helt åpenbart at både vi i kabinen, og andre i luftfarten vil kunne spille en viktig rolle i å avdekke slike forhold, sier Vian.

Les også: Luftfartsaksjon mot menneskehandel

 

Våre medlemsblader
Video

NPL og Parat politiet i stortingshøring

Parat forsvar i stortingshøring

Stortingshøring om samferdsel

YS' likestillingspris 2020

Pilotforbundet i stortingshøring 23. oktober 2020

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo