Les

Felles front mot menneskehandel

Sissel Vian. Foto: Vetle Daler
Hva kan ansatte i norsk luftfart bidra med for å bekjempe menneskehandel? Det var tema da Parat Kabinforbund inviterte til workshop sammen med representanter fra NHO, Kripos og Samferdselsdepartementet.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 07.11.2018 14:25 redigert 26.11.2018 12:54

Menneskehandel er en alvorlig profittmotivert kriminalitet, som ofte har sin årsak i fattigdom. Dette innebærer en grov utnyttelse av sårbare mennesker, og krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Les også: Luftfartsaksjon mot menneskehandel

Thomas Andrew Ny, politioverbetjent i Kripos, sier menneskehandel finner sted dersom en person med vold, trusler eller ved utnyttelse av en sårbar utnyttes eller forledes til prostitusjon, eller andre seksuelle ytelser.
– Men det kan også være utnyttelse til arbeid eller tjenester, tigging, krigstjeneste eller noe så brutalt som samtykke til fjerning av indre organer, sier han.

Allerede i 2016 ble det anslått at 40 millioner var ofre for menneskehandel, mens den store migrasjonskrisen og uro i deler av verden kan føre til en økning i antall potensielle ofre, spesielt barn. Human trafficking er den raskest voksende grenen innenfor organisert kriminalitet, og anslås i dag til å være den tredje største kriminelle virksomheten i verden.

Det er flere drivkrefter som ligger bak denne utviklingen i Europa og i Norge, men politioverbetjenten peker spesielt på store sosio-økonomiske forskjeller, arbeidsledighet, fattigdom og migrasjon fra Afrika og Midt-Østen.
– Samtidig har vi i Norge en befolkning med stor kjøpekraft, gode velferdsordninger og en liberal justispolitikk, som gjør oss til et attraktivt land for de som driver denne type kriminell virksomhet, sier Ny.

Sissel Vian, nestleder i Parat Kabinforbund og leder for prosjektgruppen i Parat som nå arbeider med spørsmål knyttet til human trafficking sier ansatte i luftfarten, og kabinansatte spesielt vil kunne spille en viktig rolle i arbeidet med å avdekke ofre for denne type kriminalitet.
– Som kabinansatte er vi trent til å iaktta og observere, det er en viktig del av jobben vår. Vi ser at vi som arbeider i luftfarten helt åpenbart har en rolle å spille i arbeidet med å avdekke denne type kriminalitet, og den jobben er vi beredt til å gjøre, sier hun.

Hun sier det samtidig er viktig å etablere et godt samarbeid mellom ansatte og arbeidsgiver, felles retningslinjer og et profesjonelt støtteapparat.
– Jeg er glad for den dialogen som nå er opprettet mellom oss som jobber i luftfarten, og de andre aktørene som Kripos, Avinor, NHO Luftfart og Samferdselsdepartementet. Skal vi lykkes med dette arbeidet, må vi jobbe sammen – ikke minst om noen felles kjøreregler og rutiner for informasjonsutveksling, sier hun.

Last ned: Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

Tomm Alexander Øvre, seniorrådgiver i samferdselsdepartementet, sier  kampen mot menneskehandel og human trafficking står på regjeringens agenda.
– Jeg har likevel ikke registrert at luftfartens rolle her har vært høyt på den politiske agendaen. Her kan åpenbart Parat spille en rolle for å løfte saken, og derigjennom bidra til å sette dagsorden, sier han til Parat24.

Arbeidet er i startfasen, og Parat24 vil følge saken videre.

Noen enkle indikatorer eller kjennetegn på ofre for human trafficking:
– Er under kontroll av de dem reiser sammen med

– Får ikke snakke om de får direkte spørsmål, eller en «oversetter» snakker for dem
– Er ikke i besittelse av pass eller reisedokumenter

– Redd for uniformert sikkerhetspersonell

– Skremt, skamfull, nervøs
– Innøvde og inkonsekvente svar
– Bærer upassende klær, eller det helhetlige utseende passer ikke til reiseruten eller været

– Unngår øyekontakt

Våre medlemsblader
Video

Nettmøte med YS Stat om din pensjon

NPL og Parat politiet i stortingshøring

Parat forsvar i stortingshøring

Stortingshøring om samferdsel

YS' likestillingspris 2020

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo