Les

– Krisen i domstolene - nå må Stortinget ta ansvar


Domstolenes totalramme øker neste år, men direktør Sven Marius Urke mener det likevel vil bli behov for å nedbemanne. – Jeg er fryktelig skuffet, sier Nina Anderson, hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 09.10.2018 23:10 redigert 11.10.2018 14:24

Forslaget til statsbudsjett for 2019 er lagt fram, og for domstolene foreslås det et budsjett på 2,5 milliarder kroner. Det er en vekst på 3,2 prosent fra i år, omtrent i tråd med forventet lønns og prisvekst.

Les også: Politiet og domstolene sultefores

Det var i forkant av regjeringens forslag til statsbudsjett knyttet spenning til om regjeringen gjennom statsbudsjettet for 2019 ville ta høyde for de utfordringene domstolene står overfor. Det var tidligere denne måneden at direktøren for Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, kunne orientere om at det planlegges oppsigelser i domstolene grunnet budsjettsituasjonen.

Les også: Krise i domstolene – styrt nedbemanning i 2019

Statssekretær i justisdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP) sier domstolene styrkes gjennom regjeringens forslag til budsjett for 2019.
Regjeringen foreslår blant annet å bevilge 13. mill. kroner til å skifte ut teknisk utstyr, og foreslår også å videreføre satsingen på prosjektet Digitale domstoler med 40 mill. kroner i 2019. Domstolene får også beholde gevinstene fra avvikling av juryordningen og prosjektet Digitale domstoler, sier han til Parat24.

Han sier det siden 2014 er bevilget om lag 80 mill. kroner til økt kapasitet og 235 mill. kroner til IKT-prosjekter i domstolene.
Regjeringen er klar over at det er en krevende situasjon i mange domstoler, men den er altså ikke så dyster som man kan få inntrykk av.  Det gjennomføres en rekke tiltak for å effektivisere og modernisere domstolene. Dette vil på sikt bedre domstolenes kapasitet, sier Johansen.

Fryktelig skuffet
Urke sier til Rett24 at han er svært skuffet over regjeringens forslag til budsjett for domstolene.

– Mitt håp var at dette budsjettet skulle medføre at videre utredning av oppsigelser og sluttpakker i domstolene kunne avblåses. Det er ikke tilfelle. I stedet for 24 millioner for økt bemanning – som styret anmodet om – fikk vi et ABE-kutt på 12,3 millioner. Dette kuttet vil i sin helhet måtte tas gjennom nedbemanning, sier han.

Les også: Kraftig underfinansiering av politiet

Nina Anderson, hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene, sier hun er fryktelig skuffet over regjeringen, og statsbudsjettet.
– Blir dette budsjettet stående, vil
domstolene igjen bli flaskehalsen i straffesakskjeden. Det ser ikke ut til at regjeringen ser sammenhengen, eller evner å se hele straffesakskjeden i sammenheng, sier hun.

Hun sier det er skuffende at nedbemanningen i domstolene ser ut til å fortsette.
Dette vil selvsagt følge opp overfor justispolitikerne på stortinget, nå må de ta ansvar, sier hun.

Våre medlemsblader
Video

-Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten