Les

Inflasjonen går opp, forventer renteoppgang

Kjerneinflasjonen har steget mer enn analytikerne ventet de siste tolv månedene, noe som gjør at deres tro på renteheving i juni er styrket.
Av Arve Sigmundstad 10.04.2019 12:10

Det skapte økt spenning i opptakten til årets mellomoppgjør da både kjerneinflasjonen og konsumprisindeksen steg mer enn forventet. Som kjent kom oppgjøret mellom LO/YS og NHO i havn med en ramme på 3,2 prosent.

Les mer: Overraskende tall før forhandlingsstart
Les mer: Nye inflasjonstall kan øke tariffkravene

Tallene fortsetter å overraske
Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 2,7 prosent i den samme tolvmånedersperioden. Fra februar til mars steg KPI 0,2 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd hadde Handelsbanken og Nordea ventet en økning i KPI-JAE på 2,5 prosent, mens DNB Markets ventet en oppgang på 2,4 prosent, skriver E24.

Kjerneinflasjonen er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, og i dette tallet er veksten de siste tolv månedene justert for avgiftsendringer og energivarer er holdt utenfor.

– Bildet var i stor grad som ventet. Matprisene dro opp, mens prisene på klær og bøker trakk ned. Den store overraskelsen og den største grunnen til at vi endte over vår forventning var en økning i prisene på møbler og lignende, sier Erik Bruce i Nordea.

Bankens tro på renteøkning i juni er styrket. Også DNB tror det er sannsynlig.

– Vi mener at dagens tall støtter en høy sannsynlighet for en renteøkning i juni. Vi tror september fortsatt er mest sannsynlig, men nøkkeltallene de kommende månedene kommer til å bli veldig viktige, sier Kyrre Amdal i DNB Markets.

Når det gjelder økningen i KPI fra februar til mars, trekker SSB fram økte priser på klær som den største bidragsyteren.

Våre medlemsblader
Video

Nærpolitireformen: Dette mener norske politifolk

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo