Les

Frykter en svekket rettsstat

Leder av Stortingets justiskomite, Lene Vågslid (AP), Foto: Bernt Sønvisen

Lederen av Stortingets justiskomite, Lene Vågslid (AP), er bekymret for situasjonen i domstolene etter regjeringens ABE reform. – Justisministeren må åpne ørene og sørge finansiering av den tredje statsmakt, sier hun.

Av Arve Sigmundstad 11.01.2019 14:39

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Parat gjennomgått konsekvensene for domstolene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen).

Last ned rapporten her: Økonomiske konsekvenser av ABE-reformen for domstolene

Da rapporten ble presentert sa leder i Parat, Vegard Einan, at det er grunn til bekymring for den situasjonen man nå står overfor i domstolene.
– Situasjonen i domstolene er alvorlig. Det har vi formidlet direkte til justisministeren og til partigruppene på Stortinget. Likevel ser det ikke ut til at regjeringspartiene tar dette på alvor, sier Einan.

Les også: Parat: Bekymret for rettsikkerheten

Frykter en svekket rettsstat
Nå får Einan støtte fra lederen av Stortingets justiskomite, Lene Vågslid (AP), som sier hun deler vurderingen om at situasjonen for domstolene er alvorlig.
– Jeg og Arbeiderpartiet har kritisert ABE-kuttene i justissektoren i flere år, og ment at disse konsekvensene ville komme. For 2019 har dette blitt tydeligere hvor flere domstolsledere har gått ut i media og advart mot svekket rettssikkerhet. På sikt vil rettstaten vår svekkes kraftig dersom denne negative utviklingen ikke stanses, sier Vågslid til Parat24.


Les også: Krise i domstolene – styrt nedbemanning i 2019

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at blant annet at det allerede foreligger krevende kapasitetsutfordringer i domstolene, samtidig som potensielle gevinster fra ABE-reformen forskutteres. Dette utfordrer kvaliteten i de tjenestene domstolene yter og vanskeliggjør øvrige omstillingsprosesser som planlegges innenfor domstolene.  Dette skjer samtidig som ressursbehovet i domstolene forventes å øke fremover.

Les også: Krisen i domstolene – nå må Stortinget ta ansvar

En regjering som ikke lytter
Vågslid sier vi har en regjering og et justisdepartement som ikke lytter, akkurat slik Einan i Parat har påpekt.
– Det viktigste tiltaket måtte være at regjeringen og justisministeren åpnet ørene for kritikken og sørget for at den tredje statsmakten ble tilstrekkelig finansiert. Da må budsjettene til våre domstoler styrkes og ikke svekkes, sier hun.

Lederen for Justiskomiteen sier det er utrolig lite som faktisk skal til, og at derfor er det oppsiktsvekkende at landets regjering er villig til å sette domstolene og folks rettsikkerhet i denne situasjonen.
­– De har første mulighet i revidert nasjonalbudsjett til å vise at de faktisk forstår alvoret, sier hun.

Les også: Alle er enig – budsjettet for domstolene er ikke godt nok

Har bedt om analyse
I et svar til Parat24 skriver Justisdepartementet at d
omstolenes helhetlige driftssituasjon er viktig, og departementet har derfor i tildelingsbrevet til Domstoladministrasjonen (DA) for 2019 bedt DA om en analyse av driftsituasjonen etter innføringen av ABE-reformen.

Justisdepartementet skriver også at regjeringen har nedsatt et utvalg (Domstolkommisjonen) for å se på hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet, kvalitet og uavhengighet. Samtidig arbeider departementet arbeider også med regelverksarbeid for å bidra til å avvikle saker rettssikkert og effektivt.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo