Les

Foreslår budsjettløft for politiet

Leder for Stortingets justiskomite, Lene Vågslid. Foto: Bernt Sønvisen
Leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (AP), vil ha et kraftig budsjettløft for politiet, og legger 410 millioner kroner ekstra på bordet til politi og lensmenn neste år. – Dette høres bra ut, sier Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat.
Av Arve Sigmundstad 09.11.2018 9:06

Regjeringens budsjettforslag for justissektoren skapte sterke reaksjoner blant ansatte og tillitsvalgte. Norges Politilederlag i Parat, Politiets Fellesforbund og Politijuristene har vært samstemte i sin kritikk.
– Regjeringen viser manglende vilje til å satse på politiet, og budsjettet for 2019 er kraftig underfinansiert, sa Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat til Parat24 da budsjettet ble lagt frem.

Les også: Kraftig underfinansiering av politiet

Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, møtte i justiskomiteens budsjetthøring og ropte et tydelig varsku om situasjonen i justissektoren.
– Vi mener forslaget til statsbudsjett innebærer en klar underfinansiering av justissektoren, og at dette setter rettssikkerheten i fare. Parat ber Stortinget tilføre sektoren ytterligere 500 millioner i friske midler, sa Skjæggerud under høringen.  

Les også: Parat krever 500 millioner til justissektoren

Nå får de støtte fra lederen i justiskomiteen, som sier til Dagbladet at Arbeiderpartiet nå legger 410 millioner kroner ekstra på bordet til politi- og lensmannsetaten.

– Politibudsjettet er underfinansiert
Lene Vågslid (AP) sier neste års politibudsjett er underfinansiert, og bidrar til å låse penger til andre formål enn til den daglige driften av politidistriktene.

– Konsekvensene vil bli nedbemanning og lengre køer for ofre for kriminalitet. Mange har allerede vente lenge på å få en straffesak avklart. Folk vil få svekket rettsikkerhet, sier Vågslid.

Hun sier til avisen at hun forventer KrF står fast på at politireformen ikke skulle være en sparereform, slik partiene ble enig om i forliket som dannet grunnlaget for reformen.  
Det er mange av oss på Stortinget som hilser velkommen endringer i politiet i en tid med skiftende utfordringer i samfunnet forøvrig. Men det koster, og da må det følge med penger til drift, sier Vågslid.

Les også: Politiet og domstolene sultefores

Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat, sier forslaget høres bra ut.
Vi har estimert at det mangler rundt 300 millioner kroner til drift i budsjettforslaget fra Regjeringen. En økning som Arbeiderpartiet nå foreslår vil også gi mulighet for å ansette alle som går ut fra Politihøgskolen i 2019, sier han.

Domstolene
Nina Anderson, leder for Parat i domstolene, sier hun er glad for de økte bevilgningene til politiet.
– Jeg kunne nok likevel ønske meg at regjeringen evnet å se hele straffesakskjeden mer i en sammenheng, sier hun.

Direktøren for Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, har sagt til Parat24 at de stramme budsjettene for domstolene setter rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet i fare.

Les også: Alle er enig – budsjettet for domstolene er ikke godt nok

Regjeringspartienes representanter i justiskomiteen sier til Parat24 at situasjonen i domstolene peker seg ut som spesielt alvorlig, og at de gjennom budsjettbehandlingen på Stortinget vil prøve å finne ekstra midler til domstolene slik de også har gjort de foregående årene.  
­– 
Vi vil absolutt se om det ikke er mulig å gjøre det også denne gangen, sa nestleder i justiskomiteen, Petter Frølich (H), til Parat24 etter budsjetthøringen.

Han får støtte fra lederen i justiskomiteen, Lene Vågslid (AP) som også har uttrykt bekymring for situasjonen i domstolene, og har gått langt i å antyde at dette er noe som må rettes opp gjennom arbeidet i komiteen.

Etter planen skal justiskomiteen legge frem sin innstilling 27. november, og Stortinget endelig vedta bevilgningen 4. desember. Det er varslet at fristene kan bli utsatt grunnet KrF sine sonderinger om et mulig samarbeid med regjeringspartiene.
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo