Les

Åpenhet og tillit tema for politilederene

Statssekretær Knut Morten Johansen ble fort en omsvermet mann. Foto: Anne L. Buvik
Torsdag og fredag er ca. 100 deltaker samlet på Norges Politilederlags lederkonferanse på Gardermoen. Konferansen ble innledet torsdag ettermiddag med hilsninger fra ulike samarbeidspartnere.
 
Av Anne L. Buvik Publisert dato 24.05.2018 19:15 redigert 10.12.2019 9:45
Norges Politilederlag (NPL) har arrangert lederkonferanser i en årrekke, men det er første konferanse etter at politilederne ble en del av Parat fra årsskiftet. Dette gjenspeiler seg blant annet med god deltakelse fra den andre politifagforeningen i Parat, "Parat Politiet".

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) fra Justis- og beredskapsdepartementet fikk æren av å være første taler. Han hilste fra justisminister Tor Mikkel Wara, som ikke hadde anledning til å være til stede. Johansen påpekte at ministeren er avhengig av gode innspill, både med positivt og negativt fortegn, for å kunne fortsette å kjempe for gode bevilgninger til politiet i statsbudsjettet. Han inviterte til konkret samarbeid og kontakt, og hadde en liten «kø» av politiledere hos seg allerede ved konferansens første pause.

Videre var det hilsener fra YS ved nestleder Erik Kollerud, fra Carl Marius Michelsen, leder NTL politiet, Marianne Børseth Hansen, andre nestleder i Politijuristene, og hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth.

Konferansen fortsatte med foredrag av riksadvokat Tor-Aksel Busch og assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Se også disse sakene fra konferansen:
Politilederne samlet på Gardermoen
Bekymring for etterforskningen i politiet
Politiet må bygge tillit fra samfunnet
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo