Les

Politilederne samlet på Gardermoen

Politiet står midt i tidenes største reform med store endringer i organisasjonsstrukturen og store krav til lederne. I dag og i morgen møtes politiledere fra hele landet på den årlige politilederkonferanse som har tittelen «Åpenhet og tillit».
Av Claude R. Olsen Publisert dato 24.05.2018 9:35 redigert 24.05.2018 20:01

Her vil de utveksle erfaringer med kolleger fra hele landet og få faglig påfyll, med temaer fra innspill fra Riksadvokaten til varslinger i politiet og  ledelseskultur.

Se også disse sakene fra konferansen:
https://www.parat.com/parat24/bekymring-for-etterforskningen-i-politiet-2137-373369

https://www.parat.com/parat24/apenhet-og-tillit-tema-for-politilederene-2139-373367

https://www.parat.com/parat24/politiet-ma-bygge-tillit-fra-samfunnet--2139-373372


Program torsdag 24. mai

14:00 Åpning v/ forbundsleder Geir Krogh

14:10 Hilsning fra Justis- og beredskapsdepartementet Knut Morten Johansen (Frp), statssekretær

14:25: Hilsninger fra samarbeidspartnere Jorunn Berland, leder YS
Pål N. Arnesen, leder YS Stat
Hans-Erik Skjæggerud, leder Parat
Unn Kristin Olsen, leder Parat Politiet
Sigve Bolstad, forbundsleder Politiets Fellesforbund
Carl Marius Michelsen, leder NTL Politiet

15:30       «Riksadvokatens time» – riksadvokat Tor-Aksel Busch 

16:30 «Status for utvikling av politiet» – assisterende politidirektør Håkon Skulstad

17:45 «En politileders hverdag» – Hege Merakerås, Den gode historien

Konferansen fortsetter fredag

 

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo