Les

Politiet må bygge tillit fra samfunnet

Sammenliknet med andre nordiske land har det norske politiet greid å holde på tilliten hos publikum selv under en politireform ifølge assisterende politidirektør Håkon Skulstad.
 
Av Claude R. Olsen Publisert dato 24.05.2018 19:50 redigert 10.12.2019 9:50
Målinger viser at andelen nordmenn som hadde tillit til politiet var 81 prosent i 2016 og 83 prosent i 2017.
– Tilliten til politiet gikk ned etter 22. juli, men den er gått opp igjen. Det må bety at samfunnet tror vi gjør noe bra, sier Skulstad .

Politidirektoratet vil jobbe for at politiet skal bli mer åpent.
– En av de store og viktige tingene vi gjøre i politiet videre er å jobbe enda mer aktivt for å være åpne om valgene vi gjør og strategiene vi har. Vi gjør dette for at samfunnet kan stille oss kritiske spørsmål om måten vi jobber på. Det vil bidra til å bygge tillit i samfunnet sier assisterende politidirektør.

Digitalisering
Skulstad erkjenner at politiet strever med digitaliseringen. Et av målene i nærpolitireformen er at politiet skal ta i bruk nye metode og ny teknologi. 
– Vi har tillit i dag, men hvis vi ikke klarer å gjøre jobben i morgen og ikke klarer å etterforske saker på nett og digitalisere og effektivisere vår kontakt med samfunnet, vil vi miste tilliten, sier han.

Skulstad sier at digitaliseringen skaper helt nye muligheter både på saksbehandling og forvaltning som har et betydelig effektiviseringspotensial, for eksempel når det gjelder våpensøknader der en evaluering ga en knusende dom over gammeldags forvaltning.
– Dette må vi gjøre på en helt annen måte og med bedre kvalitet, sier Skulstad.

Det store målet er at alle deler av politiet skal være digitalt både for å gjøre jobben enklere for borgerne, men også for å gjøre bedre etterforskning.

Politiet har innledet samarbeid med NTNU på Gjøvik for å henge med i løpet videre.

Politimannen med app
Skulstad beroliger med at den fysiske politipatruljen ikke vil bli borte, men de skal være kunnskapsbaserte. Kjører du for fort, tar politimannen opp sin app for forenklet forelegg. Papirblokka forsvinner. 
– Etter hvert skal du kunne vippse forelegget og kjøre videre med oppgjort sak, sier Skulstad. 

Se også disse sakene fra konferansen:
https://www.parat.com/parat24/politilederne-samlet-pa-gardermoen-2137-373334

https://www.parat.com/parat24/bekymring-for-etterforskningen-i-politiet-2137-373369

https://www.parat.com/parat24/apenhet-og-tillit-tema-for-politilederene-2139-373367


 
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo