Aktuelle medlemsblader
Video

Personellforbundet blir Parat forsvar

Statskonferansen 2018

Informasjonsmøte om ny pensjonsordning i staten

Lavtlønte er vinnerne etter langtrukken mekling

Parat: Mekling mange timer på overtid

Meklingen er i gang

Kalender

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
Fax 21 01 38 00
post@parat.com
webmaster@parat.com