Asbjørn Skåland gjennomførte et effektivt møte og sammen med valgkomiteen, et valg som raskt ble avgjort ved akklamasjon 

Som ny leder for ble Per Juell Larsen enstemmig valgt til ny leder. Han takket for tilliten og sier i sin takketale blant annet: «engasjement gir innflytelse, men mangel på engasjement gir andre innflytelse». Han ønsker å gjøre Arendal sjømannsforening valgspråk til sitt:

«Full fart forover»

 NPL  Agder har de siste 2 år fått 7 nye medlemmer. Flere har sagt at de ønsker å melde seg inn.

Anne-Lise Farstad leder av Barnehuset i Agder er lagets nyeste medlem og deltok på årsmøte for første gang. Hun har tidligere vært representert gjennom Akademikerne.

Rådgiver Marianne Hårtveit fra Parat i Kristiansand informerte om sin rolle og om mulighetene som Parat kan tilby for medlemmene.

Agder_Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne på årsmøte i Aalborg.
Bak fra venstre: Frank Gran, nestleder NPL, Jan Sverre Krogstad, Anne Margrethe Ruud, Liv Grethe Bryne, Odd Joar Svensson, Anne-Lise Farstad, Jan Magne Olsen og Dag Helge Engeland.
Foran: Per Juell Larsen og Asbjørn Skåland.