Dag 1  omhandlet temaet fra Sjef til Leder og diskusjon rundt dette. Deretter deltok vi på digital konferanse gjennom Parat med hovedtema Ledelse på norsk. Interessant å høre justisminister, statssekretær og politidirektør m flere kommentere dette teamet generelt og Politimeldingen spesielt. 

Dag 2 fulgte opp med lokale refleksjoner knyttet til politimeldingen og betydningen denne får for utøvelse av ledelse. Forbundsleder deltok via videokonferanse og orienterte om aktuelle saker, samt svarte på spørsmål fra forsamlingen. 

Oppsummert to nyttige økter med fokus på lederrollen og i trivelig felleskap med trønderske politiledere 

Kjetil