Les

Særaldersgrenser: Partene ikke involvert

Tidligere denne uka ble det klart at regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense i staten. Dette kan blant annet få konsekvenser for pensjon. Parat-advokat Andreas Moen er kritisk til prosessen.
Av Vetle Daler Publisert dato 19.06.2020 21:15 redigert 29.09.2020 14:56

Et forslag om å oppheve særaldersgrensene kommer snart på høring. Parat-advokat Andreas Moen har representert Parats hovedorganisasjon YS i forhandlingene om pensjon til de som har særaldersgrenser. 
Hovedorganisasjonene YS, Unio og LO har stått sammen og forhandlet om pensjon til de med særaldersgrenser uten å komme i mål. 

Når regjeringen går ut med at alle statsansatte skal få jobbe til de er 70, er dette et utspill vi er kritiske til, sier han til Parat 24.
Moen sier problemet ikke er at ikke det er fornuftig at noen grupper kan stå i jobb til de er 70.
Dette kan selvsagt være positivt for mange. Men at dette skjer uten noen grundig gjennomgang av de enkelte særaldersrensene, sikkerhets- og belastningsaspektene for de forskjellige gruppene, og uten partenes involvering, er umusikalsk fra regjeringen, sier han. 

Parat-advokaten er bekymret for at forslaget undergraver særalderspensjonen.
Pensjonen er begrunnet i aldersgrensene, og når man fjerner aldersgrensene, eller "plikten til å gå av", undergraver dette hele systemet for særalderspensjon, sier han.

 

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?