Les

Særaldersgrenser: Partene ikke involvert

Tidligere denne uka ble det klart at regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense i staten. Dette kan blant annet få konsekvenser for pensjon. Parat-advokat Andreas Moen er kritisk til prosessen.
Av Vetle Daler Publisert dato 19.06.2020 21:15 redigert 29.09.2020 14:56

Et forslag om å oppheve særaldersgrensene kommer snart på høring. Parat-advokat Andreas Moen har representert Parats hovedorganisasjon YS i forhandlingene om pensjon til de som har særaldersgrenser. 
Hovedorganisasjonene YS, Unio og LO har stått sammen og forhandlet om pensjon til de med særaldersgrenser uten å komme i mål. 

Når regjeringen går ut med at alle statsansatte skal få jobbe til de er 70, er dette et utspill vi er kritiske til, sier han til Parat 24.
Moen sier problemet ikke er at ikke det er fornuftig at noen grupper kan stå i jobb til de er 70.
Dette kan selvsagt være positivt for mange. Men at dette skjer uten noen grundig gjennomgang av de enkelte særaldersrensene, sikkerhets- og belastningsaspektene for de forskjellige gruppene, og uten partenes involvering, er umusikalsk fra regjeringen, sier han. 

Parat-advokaten er bekymret for at forslaget undergraver særalderspensjonen.
Pensjonen er begrunnet i aldersgrensene, og når man fjerner aldersgrensene, eller "plikten til å gå av", undergraver dette hele systemet for særalderspensjon, sier han.

 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?