Les

Alle i staten skal få jobbe til de er 70

Unn Kristin Olsen. Foto: Vetle Daler
Regjeringen vil oppheve plikten til å slutte ved oppnådd særaldersgrense og vil la alle statsansatte jobbe til de blir 70 år. Da må det følge pensjonsopptjening med, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 16.06.2020 9:10 redigert 19.06.2020 15:12
Hver femte statsansatte har i dag en særaldersgrense på enten 60, 63 eller 65 år, noe som gjør at de må pensjonere seg før de fyller 70. 

Om kort tid sender regjeringen ut et forslag på høring som vil fjerne disse grensene, melder TV 2.
– I dag er det veldig mange ansatte som blir tvunget ut i pensjon, mens de egentlig føler at de har lyst og kapasitet til å fortsette å jobbe. Det skal de nå få lov til, hvis de vil, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Positivt
Parat har rundt 10 000 medlemmer i staten, og mange av disse er omfattet av reglene om særaldersgrenser. Parat-leder Unn Kristin Olsen sier hun er glad for at regjeringen nå åpner opp for at statlige ansatte med særalder kan stå lengre i sin stilling om de ønsker det. 
– Dette har Parat jobbet lenge for, det er svært mye kritisk kompetanse som forsvinner ut av de ulike etatene tidligere enn nødvendig, sier hun til Parat24. 

Må opptjene pensjon
Forslaget innebærer ifølge TV 2 ikke at de som velger å jobbe til de er 70 år, får mer i pensjon. Det får Parat-leder Unn Kristin Olsen til å reagere. Hun understreker at Parat fortsatt kommer til å kreve at man skal opptjene pensjon så lenge man er i ordinært arbeid
– Dette prinsippet fraviker vi ikke, så jeg regner med regjeringen også vil se på viktigheten av dette, for å beholde kompetente arbeidstakere lengre i jobb, sier hun.

Godt tiltak
Lederne for Parat forsvar og Parat politiet er enige med forbundslederen.
– Dette er et godt tiltak. All den tid det er frivillig så vil den enkelte få muligheten til selv å ta de valg som passer best for seg og sine, sier Einar Kaldhol i Parat politiet. Han er også klar på at er et krav at det opptjenes pensjon.

Det samme er Johan Hovde, leder i Parat forsvar.
– Det må være en forutsetning at om du står lengre i jobb, så opptjener du mer i pensjon, sier han.

Fysisk og psykisk belastning
Parat forsvar har både sivilt og militært ansatte som medlemmer. Hovde sier at særaldersgrenser henger nøye sammen med den jobben som skal utføres. 
– Her handler det både om fysisk og psykisk belastning over tid. Skal vedkommende fortsette i samme stilling eller blir det snakk om annet arbeid? spør han.


Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo