Les

Pensjon fra første krone vedtatt i Stortinget

Tirsdag ble lovendringen om pensjon fra første krone vedtatt i Stortinget. – Opptjening av pensjon fra første krone bidrar til et mer anstendig arbeidsliv, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.
Av Vetle Daler Publisert dato 14.12.2021 23:30 redigert 03.01.2022 10:00
Det var Solberg-regjeringen som sammen med Fremskrittspartiet i februar ble enige om å innføre pensjon fra første krone i private pensjonsordninger fra 2023. Den nye regjeringen sier ordningen vil bli innført allerede i 2022.
– Vi har bestemt oss for å forsere arbeidet med pensjon fra første krone og innfører det allerede neste år, sier Tajik til VG.
Det er ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som nå endres. I dag må du tjene minst 1G – 106 399 kroner – for å få pensjon på lønnen.
– Alle over 18 år får opptjening fra første krone de tjener – de må ikke vente til de har tjent 106.000, sier Tajik.

Hun sier omleggingen omfatter en million nordmenn, og i tillegg får 160.000 unge mellom 18 og 20 år og folk i stillinger under 20 prosent nå for første gang tjenestepensjon.
– Du får pensjonen uansett hvor liten stillingsbrøk du har, sier Tajik.

Parat-leder Olsen sier pensjon fra første krone har vært en kampsak for Parat i mange år. Hun er fornøyd med at særlig unge, studenter, kvinner og arbeidstakere med små stillinger vil få glede av den nye ordningen. 
– Spesielt gjelder dette innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet, sier hun.
Les også: Parat ønsker pensjon fra første krone velkommen
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?