Les

Parat ønsker pensjon fra første krone velkommen

Parats generalsekretær, Trond R. Hole, fremmer kravet om pensjon fra første krone. Foto: Trygve Bergsland.
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier pensjon fra første krone har vært en kampsak i mange år. Hun viser blant annet til streiken i sykehusene fra 2019, der Parat sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner vant frem i Rikslønnsnemda og fikk rett til pensjonsopptjening for dem med under 20 prosent stilling.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 06.02.2021 12:10 redigert 23.09.2021 13:23
Olsen sier pensjon fra første krone også var den viktigste saken som ble løftet frem under Parats landsmøte tilbake i 2018.
– Pensjon er utsatt lønn og en viktig sak for alle arbeidstakere i kortvarige stillinger og for alle med deltidsjobber. I 2018 håpet vi at Krf skulle vinne frem med denne saken i forhandlingene med regjeringen. At dette nå kommer på plass i forhandlingene mellom Frp og regjeringen er ikke mindre gledelig, sier Parat-lederen.

Hun mener pensjon fra første krone kan gi nærmere én million nordmenn bedre pensjon.
– Slik det er i dag må mange tjene minst grunnbeløpet i folketrygden som er over 100 000 kroner før du får pensjonsopptjening. Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt gjelder dette innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet, sier Olsen.

Parat-lederen sier pensjon fra første krone bidrar til at det alltid skal lønne seg å jobbe.
– Opptjening av pensjon fra første krone bidrar til et mer anstendig arbeidsliv, sier Olsen.
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo