Les

Parat ønsker pensjon fra første krone velkommen

Parats generalsekretær, Trond R. Hole, fremmer kravet om pensjon fra første krone. Foto: Trygve Bergsland.
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier pensjon fra første krone har vært en kampsak i mange år. Hun viser blant annet til streiken i sykehusene fra 2019, der Parat sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner vant frem i Rikslønnsnemda og fikk rett til pensjonsopptjening for dem med under 20 prosent stilling.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 06.02.2021 12:10 redigert 23.09.2021 13:23
Olsen sier pensjon fra første krone også var den viktigste saken som ble løftet frem under Parats landsmøte tilbake i 2018.
– Pensjon er utsatt lønn og en viktig sak for alle arbeidstakere i kortvarige stillinger og for alle med deltidsjobber. I 2018 håpet vi at Krf skulle vinne frem med denne saken i forhandlingene med regjeringen. At dette nå kommer på plass i forhandlingene mellom Frp og regjeringen er ikke mindre gledelig, sier Parat-lederen.

Hun mener pensjon fra første krone kan gi nærmere én million nordmenn bedre pensjon.
– Slik det er i dag må mange tjene minst grunnbeløpet i folketrygden som er over 100 000 kroner før du får pensjonsopptjening. Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt gjelder dette innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet, sier Olsen.

Parat-lederen sier pensjon fra første krone bidrar til at det alltid skal lønne seg å jobbe.
– Opptjening av pensjon fra første krone bidrar til et mer anstendig arbeidsliv, sier Olsen.
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo