Les

Pensjonskonto med opptjening fra første krone

Snart kan du få en egen pensjonskonto hvor all pensjonsopptjening er samlet. I hvert fall hvis partene i arbeidslivet får det som de vil.
Av Vetle Daler Publisert dato 25.09.2018 19:45 redigert 15.09.2020 12:20
I dag er pensjonsordningen i privat sektor slik at du minst må tjene minst 96 tusen kroner i året for å få pensjonsopptjening*. Du får heller ikke pensjonsopptjening hvis du er under 20 år, jobber i engasjement som er kortere enn tolv måneder, eller har mindre enn 20 prosent stilling. Nå ligger det forslag på bordet om at denne ordningen skal endres. Forslaget går ut på at du skal får din egen pensjonskonto hvor all pensjonsopptjening gjennom yrkeskarrieren blir samlet. Det åpner også for at pensjonsopptjeningen kan skje fra første krone, uten de begrensningene som ligger der i dag.

Parats nestleder Vegard Einan har stor tro på at den nye løsningen med pensjonskonto vil bli en realitet.
– Pensjonskonto er noe vi absolutt er for, og som Parat og YS har jobbet hardt for i flere år. En slik konto er også det som vil gjøre det mulig å få pensjon fra første krone. Både arbeidsgiver-  og arbeidstakerorganisasjoner er for en slik pensjonskonto, sier Einan.

* 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) for tiden kr 96 883

Les også: Oppklaring om pensjon
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten