Les

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 18.12.2017 14:20 redigert 29.10.2020 15:56
Parat har utredet og argumentert for innføring av «Individuell pensjonskonto». Enkelt forklart innebærer dette at alle som har en form for pensjonsopptjening får sin egen pensjonskonto, en konto som ligner en hvilken som helst konto du har i banken. Dette vil forenkle oversikten for den enkelte, der all pensjonssparing fra ulike kilder (nåværende og tidligere arbeidsgivere) kan samles opp på én og samme konto (alt på et sted). Videre ønsker Parat at den enkelte selv skal få velge hvilket finansforetak som skal forvalte pengene som står på kontoen. 

Individuell pensjonssparing, forkortet IPS, er en skattefavorisert individuell sparing til pensjon som trådte i kraft 1. november i år. Dette er en ordning som gir deg rett til å spare inntil 40 000 kroner i året. Du får skattefradrag for innbetalt sparebeløp og innestående beløp er unntatt fra formuesskatt. Den dagen du skal ta ut pengene må du imidlertid betale inntektsskatt. Med andre ord er dette en spareform med utsatt skattefordel.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup