Les

Paratkonferansen 2020

Paratkonferansen 2020 går av stabelen onsdag klokken 11.00. Temaet er ledelse på norsk, og oppmerksomheten rettes mot den norske, tillitsbaserte ledelsesmodellen og hvordan den fungerer i samspill med arbeidslivspolitikk. 
Av Helene Husebø Publisert dato 26.02.2020 9:45 redigert 26.02.2020 13:34

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil snakke om regjeringens arbeidslivspolitikk, og Jorodd Asphjell (Ap) vil fortelle om opposisjonens og Arbeiderpartiets politikk på samme område.

I tillegg har vi med oss Berit Sund, forfatter av boken «Typisk norsk å være (selv)god?», som tar for seg den norske lederstilen. Seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Eivind Falkum, vil gi oss et innblikk i arbeidslivets krav til ledelse, og norsk ledelses krav til arbeidet som blir gjort i bedriftene.

Program:

11.00: Åpning – Parat-leder Unn Kristin Olsen

11.15: Ledelse på norsk – Professor ved Handelshøyskolen BI, Linda Lai

12.15: Regjeringens arbeidslivspolitikk – Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

12.30: Arbeiderpartiets arbeidslivspolitikk – Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell

12.45: Politisk kommentar – Debattant og kommentator Hilde Sandvik

13.00: Lunsj

14.00: «Lunch» – Tegneserieskaper Børge Lund

15.00: Arbeidets krav til ledelse, og ledelsens krav til arbeidet – Seniorforsker ved AFI, OsloMet, Eivind Falkum

15.20: Tillitsbasert ledelse – Professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas

16.00: Typisk norsk å være (selv)god – Konsulent i KPMG, Berit Sund

16.45: Diskusjon: Hva kjennetegner ledelse på norsk? – Eivind Falkum, Bård Kuvaas og Berit Sund

17.30: Avslutning

Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo