Les

Lønnsoppgjøret i havn i Oslo kommune

Mona Bjørnstad leder forhandlingene for YS. Foto: Siv M Bjelland.
Årets lønnsoppgjør er i havn for Oslo kommune. Rammen ble på 5,4 prosent. – Vi har fått et godt oppgjør som ligger over frontfaget. Med dette oppgjøret får våre medlemmer mer å rutte med, sier leder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.
Av Vetle Daler Publisert dato 30.04.2023 13:15 redigert 30.04.2023 18:33
– Vi har oppnådd et resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet til privat sektor. YS Kommune Oslo gikk inn i forhandlingene med krav om ekstra lønnsløft. Et resultat som ligger over frontfaget, er et skritt i riktig retning, sier Mona Bjørnstad.

Ramme på 5,4 prosent

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,4 prosent og ligger dermed over frontfaget som etter streiken endte på 5,2 prosent. Tillegget på lønnstabellen er 6,0 prosent, minimum 32.600 kr med virkning fra 1. mai 2023.

– Våre medlemmer i Oslo kommune utgjør et mangfold av ulike yrkesgrupper som alle er viktige for å sikre gode velferdstjenester. For YS Kommune Oslo har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier Mona Bjørnstad.

Oppnådd reallønnsvekst

Med en forventet prisvekst på 4,9 prosent, gir dette oppgjøret med en ramme på 5,4 prosent reallønnsvekst. Reallønnsvekst betyr at lønningene øker mer enn prisstigningen.

– Konkurransedyktig lønn er avgjørende for å sikre kommunen som en attraktiv arbeidsplass. For å yte gode velferdstjenester trenger vi både å rekruttere og å beholde dyktige fagfolk. Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Derfor er dette lønnsløftet viktig, sier Bjørnstad.

Malin Vestli (bildet) jobber i Bymiljøetaten og har representert Parats medlemmer i forhandlingene.
– Vi er fornøyd med å ha blitt hørt av arbeidsgiver når det gjelder et løft for de kommunalt ansatte, og med at det ikke ble satt av midler til lokale forhandlinger da dette sjelden oppleves rettferdig, sier hun til Parat24.

Saken fortsetter under bildet

2023 04 30 malin vestli oslo kommuneLes også: Lønnsforhandlinger med Oslo kommune har startet opp

YS Kommune Oslo består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet og Parat.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av forvaltning og tjenesteyting i Oslo kommune. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene Oslo kommune tilbyr.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo