Les

Lederkonferanse for første gang i Parat

Torsdag og fredag arrangerer Parat sin første lederkonferanse. Du kan følge den direkte på Parat24.
Av Vetle Daler Publisert dato 04.09.2019 14:25 redigert 06.09.2019 8:17

Norges politilederlag i Parat, Parat NAV, Parat politiet og Parat forsvar som sammen arrangerer Lederkonferansen 2019 på Gardermoen torsdag og fredag. Tema for konferansen er "Ledelse i endringens tid", og på talerlisten står blant andre politidirektør Benedicte Bjørnland og statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet. Du kan se konferansen direkte på Parat24 og på Facebook torsdag 5. september klokka 11.30.

Første del av dagens streaming kan du se nedenfor 

Her er programmet:

Torsdag 5. september

10:30 Registrering / Enkel servering

11:00 Dørene til konferansesalen åpnes

11:30 Åpning v/Marit Ellingsen og Unn Kristin Olsen

11:45 Status politiet v/politidirektør Marie Benedicte Bjørnland
Spørsmål via menti.com – kode: 45 39 62

12:30 Innlegg fra justis- og beredskapsdepartementet v/statssekretær Thor Kleppen Sættem
Spørsmål via menti.com – kode 70 01 48

13:00 Lunsj

14:00 Reform og endringsledelse v/professor Cathrine Filstad, BI og PHS

14:45 Pause

15:00 En politirolle i endring v/forskningsleder Christin Thea Wathne, Oslo Met

15:45 Gruppeoppgave: Hva er politiets viktigste rolle i fremtiden?
Oppsummering via menti.com – kode 60 37 82

16:00 Pause med enkel servering

16:30 Riksadvokatens time v/riksadvokat Tor-Aksel Busch

17:10 Pause

17:20 Ledere – skjerp dere! Erfaring fra teaterledelse v/regissør Marit Moum Aune

18:00 Program slutt

19:30 Aperitif

20:00 Middag


Fredag 6. september

09:00 Åpning v/Johan Hovde og Agathe Osland Hellesen

09:10 Norge - en digital ledestjerne? v/Torgeir Waterhouse, IKT Norge

09:40 Ordsky: Utfordringer i min digitale lederhverdag?
Menti.com – kode

09:45 Pause

10:00 Digital transformasjon v/Tale Sjølsvik – professor Oslo Met
Spørsmål via menti.com – kode: 89 69 29

10:45 Pause

11:00 Avlære for å lære v/Arild Raaheim, professor UIB
Spørsmål via menti.com – kode: 89 69 29

11:30 Prioriteringens kunst v/Jan Kjetil Arnulf, professor BI
Spørsmål via menti.com – kode: 89 69 29

12:00 Pause

12:15 Gruppesamtale: – Hva gjør vi for bedre å utnytte digitale verktøy?
Menti.com – kode: 58 40 91

12:30 Speed-foredrag – «min lederhverdag»
Ingrid Omang Bakken – teamleder IKT Nav
Tommy Brøske – leder Felles etterforskningsenhet i Øst politidistrikt

12:50 Avslutning v/Marit Ellingsen og Unn Kristin Olsen

13:00 Lunsj

Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup