Les

Individuell pensjonskonto

Leder i Parat, Vegard Einan, under høringen i Finanskomiteen om innføring av individuell pensjonskonto.

Torsdag avholdt Finanskomiteen på Stortinget høring om innføring av egen pensjonskonto. Parat støtter forslaget, og tror endringen vil føre til mer pensjon for pengene for arbeidstakere med innskuddspensjon i privat sektor.

Av Arve Sigmundstad 15.02.2019 9:40

Det var under tariffoppgjøret i 2016 at partene i privat sektor i fellesskap henvendte seg til regjeringen, og ba om hjelp til en utredning for å få gjort tilpasninger i pensjonsordningene. Statsministeren svarte at hun var positiv til å igangsette en utredning, og saken er siden utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet.

Det ble også opprettet en referansegruppe for arbeidet med deltakere bl.a. fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i desember 2016.

Regjeringen foreslår nå at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren. Regjeringen vil også oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Forslagene kommer frem i en egen proposisjon regjeringen har sendt Stortinget, og Finanskomiteen avholdt torsdag sin høring for å få innspill fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden.

Ekstern lenke: Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Leder i Parat, Vegard Einan, gir ros til regjeringen og departementet for å ha lagt frem et forslag med gode intensjoner – etter en bred prosess med involvering av partene.
– Intensjonen med egen pensjonskonto er at den enkelte arbeidstaker skal få en forenklet oversikt sin egen pensjon, mulighet til å påvirke hvem som forvalter denne og til hvilken kostnad – og ikke minst, til hvilken kvalitet, sier han.

Einan sier at i dag er det sånn at arbeidstaker har all risiko, men ingen mulighet til å påvirke hvem som forvalter midlene.
– Vi støtter forslaget regjeringen nå har lagt frem, og er av den oppfatning at automatisk samling av pensjon på en egen pensjonskonto vil bidra til færre gebyrer og bedre oversikt over pensjon for den enkelte, sier han.

Les også: Parats høringsinnspill til finanskomiteen

Forslaget om pensjonskonto gjelder for 1,4 millioner nordmenn, som vil kunne få samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på én konto.

Se video: Høringen fra Stortinget

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo