Les

Frykter hestehandel om Vegvesenet på bakrommet

Jannike Hanssen. Hovedtillitsvalgt for Parat i Statens Vegvesen. Foto: Arve Sigmundstad
I over 150 år har Statens vegvesen hatt et hovedansvar for å utvikle et riksdekkende vegnett. Nå foreslås det å flytte ansvaret over til fylkene, og flere frykter for trafikksikkerheten.  – Forslaget kan føre til at flere liv går tapt i trafikken, sier Jannike Hanssen, hovedtillitsvalgt for Parat i Statens Vegvesen.
Av Arve Sigmundstad 20.09.2018 14:03

Stortinget har bedt regjeringen sørge for at ansvaret for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til de nye regionene. Vegvesenet har advart mot konsekvensene, ikke bare for trafikksikkerheten, men også for redusert kvalitet i arbeidet og store uavklarte omstillingskostnader.

Dette kan ikke avgjøres gjennom hestehandler på på Stortingets bakrom. Dette er noe vi vil ta opp i direkte samtaler med KrF og regjeringspartiene, sier Vegard Einan, nestleder i Parat.

Les også: Advarer mot overføring av oppgaver
Les også rapporten:
Fra sams og samling

Parats hovedtillitsvalgte i Statens Vegvesen, Jannike Hanssen, sier hun er bekymret for trafikksikkerheten om forslagene går gjennom.
– Selv om fylkeskommunene ønsker en slik overføring av ansvar og oppgaver, mener alle andre som har svart på høringen at dette er en svært dårlig ide. Hverken de ansatte, Vegdirektøren, Trygg Trafikk, Lastebileierforbundet, Yrkestrafikkforbundet eller noen andre er enig med forslaget slik det nå ligger, sier hun.

Les også: Fragmentert ansvar for vegbygging

Fylkeskommunen har ikke forstått omfanget
Hun sier det virker som at fylkeskommunene tar alt for lett på oppgavene og ansvaret.
– For meg, og mange andre, virker det som at fylkeskommunen ikke har forstått omfanget av forslaget, og hvilket ansvar de nå får i fanget, sier Hanssen.

Hun er også kritisk til vedtaket Stortinget har gjort, som sier viser en manglende forståelse for sammenhengene i det komplekse arbeidet med trafikksikkerhet.
– Gjennom en årrekke har Statens Vegvesen opparbeidet seg både kompetanse, og et solid fagmiljø for å ivareta de politiske målsettingene for vegbygging og trafikksikkerhet. Jeg frykter at omleggingen som nå er foreslått vil føre til en negativ utvikling for arbeidet med å nå visjonen om null drepte i trafikken, noe også Vegdirektøren har påpekt i sitt høringssvar, sier Hanssen. 

Omstilling med en harelabb
Konsekvensene av å overføre ansvaret fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene var ikke utredet da anmodningsvedtaket ble fattet av Stortinget i juni 2017.

I etterkant har også regionreformen som har som målsetting å redusere antallet fylkeskommuner fått en annen innretning, og flere fylker vil bli stående alene – stikk i strid med hva som var forutsetningene da arbeidet med overføring av oppgaver fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene ble startet.
– Det er virkelig grunn til å rope et kraftig varsku nå, spesielt med tanke på at regionreformen halter videre uten at oppgavefordelingen er avklart. Når vi samtidig kan lese i mediene at regjeringspartiene og KrF forhandler om regionreformen og oppgavefordelingen på bakrommet, uten at offentligheten har tilgang eller får informasjon. Da er det virkelig grunn til bekymring, sier Parats hovedtillitsvalgte i Statens Vegvesen.

Les også: Regionreformen er skakkjørt

Vil ta saken opp med regjeringspartiene og KrF
Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier han deler de ansattes bekymring og vil ta saken opp med regjeringspartiene og KrFs representanter på Stortinget.
– Dette er en så stor og viktig sak, at det er viktig å få den belyst fra alle kanter. Da kan man ikke løse dette gjennom forhandlinger på Stortingets bakrom. Jeg kommer derfor til å ta et initiativ for å få drøftet saken med regjeringspartiene og KrFs representanter på Stortinget, sier Einan.

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo