Les

Et godt verktøy for likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, mener den styrkede aktivitets- og redegjørelsesplikten er et godt verktøy for likestillingsarbeidet. Foto: Trygve Bergsland
Den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillingsloven er et godt verktøy, sa Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, på møte med tillitsvalgte og ansatte i YS tirsdag.
Av Lill Jacqueline Fischer 06.11.2019 11:31

Bjurstrøm understreket at vi allerede har en aktivitets- og redegjørelsesplikt, men at det blir noen nye skjerpede og spissede plikter fra 1. januar 2020.
– De nye bestemmelsene er mer håndterbare og vil være et godt verktøy i virksomhetene, sa Bjurstrøm. Hun understreket også at de nye reglene hadde bred oppslutning i Stortinget.

De nye og skjerpede reglene gjelder alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte. I private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte gjelder reglene dersom en av partene krever det.

I følge Bjurstrøm har arbeidsgiversiden vært negative til reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten.
– Vi har en motivasjonsjobb å gjøre i forhold til arbeidsgiverne, sa Bjurstrøm.

Likestillingens HMS-arbeid
Leder for Parats likestillings- og mangfoldsutvalg Ronny Kjønsø var til stede på møtet og mener aktivtets- og redegjørelseplikten er likestillingens HMS i virksomheten.  Han mener likestillings- og mangfoldsarbeid er like viktig som alle andre ting i arbeidslivet.
– Et likestilt arbeidsliv er en av de viktigste bærebjelkene i det norske arbeidslivet, sier Kjønsø.

Ronny Kjønsø mener den beste måte å starte arbeide på er i Arbeidsmijøutvalgene. Her kan en sette temaet på dagsorden og stille spørsmål som hvordan ønsker vi å ha det hos oss, og hvorfor dette er viktig.
–Vi skal ikke rapportere for rapporteringes skyld, men for å få et mer likestilt arbeidsliv, avslutter ledere for Parats likestillings- og diskrimineringsutvalg, Ronny Kjønsø.

Les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten
Aktivitets- og redegjørelsesplikten styrkes

 Våre medlemsblader
Video

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Alt om pris og lønnsvekst

Samenes nasjonaldag 2020

– Vi er framtidas arbeidsliv

Diskuterte kunstig intelligens

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo