Les

Bergen kommune nekter apotekteknikere å blande koronavaksiner

Bodil Røkke er leder i Farmasiforbundet i Parat. Foto: Vetle Daler
Til tross for at apotekenes retningslinjer fastslår at apotekteknikere kan klargjøre koronavaksiner, har Bergen kommune bestemt at de ikke får lov til å gjøre jobben. Farmasiforbundets leder Bodil Røkke reagerer kraftig, og får støtte fra Norges største apotekkjede.
Av Vetle Daler Publisert dato 24.02.2022 22:05 redigert 09.03.2022 9:58
Mens apotekteknikere over hele landet både foretar utblanding av vaksiner, opptrekk fra såkalte flerdosehetteglass og selve vaksineringen, har Bergen kommune bestemt at yrkesgruppen ikke får lov til å gjøre blanding og opptrekk av vaksiner. 

– Bakstreversk tilnærming
Røkke sier Farmasiforbundet i Parat er sterkt kritisk til at Bergen kommune nå endrer forutsetningene midt i vaksineringsarbeidet.
– Farmasiforbundet er særlig opptatt av at det ikke skal stilles tvil om apotekteknikerens kompetanse. Vi er helsepersonell, vaksinatører, og har dessuten legemiddelhåndtering som en del av vår grunnutdanning. At apotekteknikere i denne sammenheng ikke benyttes til å utføre blanding av covid-19 vaksiner, er en bakstreversk tilnærming til rasjonell bruk av helsepersonell, sier hun til Parat24.

Skiller ikke mellom yrkesgruppene
Apotekforeningens nasjonale bransjestandard fastslår at covid-19-vaksiner kan administreres av «helsepersonell med autorisasjon eller lisens som har gjennomført og bestått fastsatt opplæring». Både farmasøyter og apotekteknikere kan slik bli vaksinatører, og bransjestandarden skiller ikke mellom yrkesgruppene. Ifølge forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek skal farmasøyt være ansvarlig for tilvirkningen. Tilvirkning skal utføres av «kompetent personale» som «skal gjennomgå grunnleggende og kontinuerlig opplæring», slik alle vaksinatørene har fått.

Egen standard for Bergen
Bergen kommune har imidlertid selv satt en standard for hvem som kan stå for utblanding og opptrekk av legemidler som skal injiseres. Kommunen viser i sin beslutning til «Veiledning til kommunene for bruk av apotek til vaksinasjon mot covid-19» og helsepersonelloven. I kommunens begrunnelse heter det at «ut fra det ansvaret som ligger til kommunen i forhold til nasjonal vaksineforskrift og det kommunen selv har i sitt internkontrollsystem i forhold til hvem, som ut fra kvalifikasjoner, kan trekke opp vaksine mot covid-19, kan vi ikke se at apotekteknikere kan utføre denne delen av vaksinasjonsoppgaven.»

– Apotekteknikernes kompetanse er svært god
Hanne Tram er regionsjef i Apotek 1 Vestland. Hun sier til Parat24 at det er synd at Bergen kommune nekter apotekteknikerne å gjøre jobben med utblanding og opptrekk av vaksiner.
– Vi har svært mange dyktige apotekteknikere, inkludert medarbeidere med spesialkompetanse fra produksjon på Haukeland sykehusapotek. Jeg synes det er synd at disse ikke får mulighet til å bidra med alle oppgavene knyttet til vaksinasjon. Vi vurderer apotekteknikernes kompetanse som svært god, også i denne sammenheng, og vi ønsker å gi alle kunder et godt og trygt lavterskeltilbud om vaksinasjon i apotek. Vi må benytte all den kompetansen vi har i apotekene for å kunne gi kundene det best mulige tilbud, sier hun.

Parat24 har forsøkt å få kommentarer fra kommunelegen i Bergen, uten hell.

Les også: Apotekvaksinering fungerer bra
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo