Les

Arbeidsgiveransvar tas opp i Stortinget

I kjølvannet av Norwegian-dommen i Høyesterett deltar Parat-leder Vegard Einan i en høring om arbeidsgiveransvar på Stortinget torsdag. 
Av Vetle Daler Publisert dato 31.01.2019 12:45 redigert 31.01.2019 16:39

Etter at Høyesterett avsa dom i Norwegian-saken før jul, har en rekke politikere fra flere partier tatt til orde for å endre arbeidsmiljøloven. Et forslag fra SVs Audun Lysbakken og Eirik Faret Sakariassen om å "hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter" er oppe til høring i Stortinget torsdag. Parat-leder Vegard Einan, Parat-advokat Lene Liknes Hansen og Norwegian-pilot Oddbjørn Holsether deltar på høringen, som du kan se her

Dette er forslaget fra Lysbakken og Sakariassen:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer lovens formål med trygge arbeidsforhold ved å:

  • presisere arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven
  • presisere hovedregelen om faste og direkte arbeidsforhold i norsk arbeidsliv
  • sikre at den som har styringsrett, også har arbeidsgiveransvar
  • styrke ansattes adgang til medbestemmelse i egen virksomhet
  • hindre at arbeidsgiver kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret ved å dele opp i underselskaper som ikke driver selvstendig økonomisk aktivitet
  • sikre effektive håndhevingsmekanismer og sanksjoner ved ulovlig innleie"
Se programmet for høringen her

Les også: Regjerings- og stortingspolitikere i dialog med Parat
Les også: Nye møter med stortingspolitikere
Se også: Politikerstøtte til Parat

(Video: Stortinget)
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup