Les

Nye møter med stortingspolitikere

F.v. Arild Grande (Ap), Christen Horn Johannessen (Parat), Lene Liknes Hansen (Parat), Leif Sande (Ap), Hadia Tajik (Ap) og Unn Kristin Olsen (Parat). Foto: Vetle Daler
Parat har mandag møtt Arbeiderpartiet og Rødt, i kjølvannet av Norwegian-dommen i Høyesterett.
Av Vetle Daler Publisert dato 17.12.2018 18:15 redigert 17.12.2018 20:02
Parats nestleder Unn Kristin Olsen sier hun setter stor pris på at både Arbeiderpartiet og Rødt inviterte til samtaler om endring av arbeidsmiljøloven.
– Parat redegjorde overfor partiene om hvorfor vi mener loven ikke fungerer i henhold til intensjonen, og at det dermed er Stortingets oppgave å endre loven. Det er gledelig at både Arbeiderpartiet og Rødt er enige med oss om at loven må endres, sier hun.

Olsen mener arbeidsmiljøloven må moderniseres for å unngå tilpasninger som svekker vern av arbeidstakerne.
– Samtidig må arbeidsgivers mulighet til omstrukturering og ekspansjon ivaretas, påpeker hun.

Parat fikk altså betydelig støtte for sitt syn i møtene med Arbeiderpartiet og Rødt på Stortinget mandag.
– Nå er det vår oppgave som lovgivere å sørge for at vi får tydeliggjort i loven at den som faktisk er arbeidsgiver, altså som har styringsrett, også påtar seg de pliktene som følger med det, sånn at arbeidstakerne også i framtidas arbeidsliv kan ha et forhold til sin reelle arbeidsgiver, sier Arbeiderpartiets Arild Grande til Parat24.
– Vi prøver å få med de andre partiene på dette, slik at vi kan få et flertall i Stortinget for å gjøre en endring, sier hans partikollega Leif Sande.

Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, er enig.
– Dette er en sak som egentlig angår alle arbeidstakere i Norge, at man skal kunne forhandle med det som er den reelle sjefen som bestemmer på jobben, sier han til Parat24. Rødt har allerede fremmet et forslag i Stortinget om å stanse fagforeningsknusing. 
– Det er viktig at alle partier, også de borgerlige, ser at vi alle er tjent med at det er et reelt partsforhold, sier han.

Christen Horn Johannesen, Bjørnar Moxnes, Unn Kristin Olsen, Lene Liknes Hansen


F.v. Christen Horn Johannessen, advokat i Parat, Bjørnar Moxnes (partileder i Rødt), Unn Kristin Olsen (nestleder i Parat) og Lene Liknes Hansen (advokat i Parat). Foto: Vetle Daler

Les også: Positivt møte hos arbeidsministeren

Les også: Regjerings- og stortingspolitikere i dialog med Parat

Les også: Parat ber Stortinget rydde opp 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo