Les

ABE-reform: Direktørene i staten er kritiske

Halvparten av direktørene i de statlige direktoratene er kritiske til effektivisering med ostehøvel. En av fire karakteriserer denne formen for effektivisering som «urettferdig og vilkårlig», det kommer frem i en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført.
Av Arve Sigmundstad 28.02.2018 13:54

Hensikten med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er i følge regjeringen å bidra til «økt produktivitetsvekst, nødvendig omstilling og effektivisering i offentlig sektor». Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2015 slo regjeringen fast at for å oppnå en varig effekt, må tiltakene være en del av en helthetlig og planlagt prosess.

I budsjettet for 2015 endte kuttene på 0,6 prosent etter forhandlinger med regjeringens samarbeidspartier. I 2016 ble det 0,7 og i 2017 stanset de på 0,8 prosent. Resultatet for 2018-budsjettet endte med 0,7 prosent etter at budsjettforhandlingene med KrF og Venstre kom i havn.
– Så langt fremstår reformen som effektivisering uten mål og mening. Det er uforutsigbare ostehøvelkutt, hvor partiene bruker reformen til å saldere statsbudsjettet i sene nattetimer på Stortinget uten å ta tilstrekkelig hensyn til at i statlig sektor er midlene i all hovedsak bundet opp i faste driftskostnader og lønnsmidler, sier Pål N. Arnesten, leder av YS-Stat.


Arnesen er ikke alene om å mene at ABE reformen gir uforutsigbare kutt og gjør det vanskelig å planlegge gode omstillingsprosesser. 20 av 39 toppledere i våre 63 direktorater er skeptiske til effektene av regjeringens avbyråkratiseringsreform i form av årlige «ostehøvelkutt» i driftsbudsjettet, viser en undersøkelse i regi av Dagens Perspektiv. Avisen skriver at både ledelsen i både Domstoladministrasjonen og Folkehelseinstituttet har kritisert det som omtales som «ostehøvelkutt» i budsjettene.

I følge undersøkelsen avisen har gjennomført, er de statlige lederne kritisk til at effektiviseringen er for lite fokusert og målrettet. De peker også på den uforutsigbarheten som oppstår når stortingsflertallet øker kuttene utover hva regjeringen legger opp til i sin innstilling.

– Etter flere år med disse kuttene er det nå behov for å vurdere faglig aktivitet, svarer en av direktørene i undersøkelsen.

Pål Arnesen i YS-Stat er enig i denne vurderingen.

– Det er åpenbart rom for både omstilling og effektivisering i statlig sektor, det har vi drevet med i alle år – og det vil vi nok også fortsette med. Utfordringen med denne reformen er at man tar ut den økonomiske gevinsten, før omstillingen er gjennomført. Det er ikke bærekraftig, og det går ut over kvaliteten på de tjenestene våre medlemmer skal levere, sier YS-Stat lederen.

Du kan lese flere saker om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen her:

ABE-reform: Luftslott eller suksess?

Redaksjonen for Parat24 vil vi gjerne komme i kontakt med deg som har en historie å fortelle. Hvilke konsekvenser har denne reformen og kuttene i budsjettet hatt for din arbeidsplass, for din virksomhet eller din for din etat?

Kontakt oss på arve@parat.com

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo