NPL Trøndelag gjennomførte mandag 29 april årsmøte på det nye Politiets treningssenter på Værnes.

Det ble en flott dag på et fantastisk treningssenter som per i dag er det eneste i landet som eies av politiet selv. Det har overnattingskapasitet for 43 personer, gode undervisningslokaler og 1200 kvm med treningsareal i hall. Det var mulig å ta imot 350 besøkende samtidig.

Årmøtet ble gjennomført av leder Marit Heistad, hvor det ble gjenvalg av alle som satt i styret. Etter å ha gjennomført årsmøte hadde vi en god diskusjon om veien videre, og det kom opp mange aktuelle saker som opptar politiledere. Tirsdag fikk politidistriktet besøk av justisminster Jøran Kallmyr. Nestleder, Marit Johanne By, fikk muligheten til å møte ham og si noe om utfordringene NPL Trøndelag opplever i hverdagen.